Yemen Logo DBC

Pearl Fisheries Co. LTD

seafood logo White-01

COMMON NAME

FRIGATE TUNA

LATIN NAME

AUXIS THAZARD

SIZE

1/2 PCS / KG  |  2/4 PCS / KG  |  4/6 PCS / KG  |  6/8 PCS / KG

PROCESSING

WHOLE ROUND / FOZEN. ( CARTON – 10 KG )